Hot och våld

Dessa utbildningar är de som vi erbjuder inom området hot och våld

Verbal konflikthantering

Sensec ordnar utbildning för personal som i sitt dagliga arbete kan hamna i situationer där de kan utsättas för hot, våld eller trakasserier. Det kan vara personal som i sin tjänst har som arbetsuppgift att vistas i miljöer där motstående intressen kan skapa konflikter.

Vår målsättning är att höja den mentala förberedelsen och ge en förståelse för varför konflikter uppstår samt ge verktyg för den enskilde individen att hantera konflikter.

Produktblad Verbal konflikthantering

Avvikande beteende

En heldagsutbildning som ger frontpersonal verktygen att identifiera hot och avvikande beteenden samt hur man bör agera.

Sensec ordnar en utbildning för olika personalgrupper som i sitt dagliga arbete behöver fördjupa sin kunskaper avseende säkerhets- och trygghetsfrågor. Sensec lanserar nu en utbildning för personal i publika miljöer som ger en djupare insikt om olika hotbilder, misstänkta och avvikande beteenden i den dagliga verksamheten. Utbildningen berör även individens mentala handlingsberedskap samt vilka åtgärder som är aktuella vid potentiella hot i närmiljön.

Produktblad Avvikande beteende

Mjuka självskyddstekniker för vårdpersonal

Sensec Academy ordnar utbildning i mjuka självskyddstekniker för personal på behandlingshem eller vårdinrättningar där personalen kan råka ut för patienter/boende som på grund av stress eller demens fysiskt angriper personalen.

Vår målsättning är att vårdpersonal eller motsvarande inte skall behöva ta till grovt våld för att freda sig vid överraskande angrepp. Med ett ergonomiskt tankesätt kan man frigöra sig utan stor muskelinsats eller kraftigt våld.

Produktblad Mjuka självskyddstekniker för vårdpersonal

Hot och våld i kommunal arbetsmiljö

Sensec ordnar utbildning för personal som i sitt dagliga arbete kan hamna i situationer där de utsätts för hot, våld eller trakasserier. Det kan vara personal som i sin tjänst inte har som arbetsuppgift att bruka tvångsmedel, men själva utsätts för psykiska eller fysiska angrepp.

Vår målsättning är att höja den mentala förberedelsen och ge en förståelse för varför konflikter uppstår samt ge verktyg för den enskilde individen att hantera.

Produktblad Hot & våld i kommunal arbetsmiljö

Vi som arbetar med Sensec utbildningar

Gisela Segerman Rosén
Utbildningsansvarig

På sensec.se använder vi cookies för att våra tjänster ska fungera på bästa sätt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem. Mera information

Cookies

Flera av webbplatsens tjänster kräver att javascript är påslaget för att fungera, exempelvis våra inloggningstjänster. Se hur du kontrollerar att javascript är påslaget under rubriken Webbläsare ovan. På sensec.se använder vi cookies. Det finns två typer av cookies och dessa används för att underlätta funktionalitet och tillgänglighet samt att spara gjorda inställningar på din webbläsare. Från och med den 1 juli 2011 har Riksdagen beslutat om en lagändring vad gäller elektronisk kommunikation. Vad innebär detta för dig som användare av sensec.se? Alla som besöker vår webbplats och som använder cookies måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur du kan välja bort dem. Vad är en cookie? En cookie är en textfil som sparas när du besöker olika sidor på internet. Tanken med cookies är att du lättare ska få tillgång till olika funktioner. Det ger oss ingen information om dig som användare och överför inte virus till din dator. Det finns två typer av kakor:

En permanent kaka som ligger kvar på din dator under en bestämd tid. Sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under en viss tid som du besöker en webbsida. Den här typen av kakan försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Vad händer om du tackar nej till kakor på sensec.se? Vi använder permanenta kakor och sessionskakor för att webbplatsen ska fungera och för att du ska kunna se vilka se vilka sidor och länkar du besökt i exempelvis Platsbanken. Om du väljer att tacka nej till kakor, kan vissa tjänster och funktioner på webbplatsen påverkas.

Om du inte vill att kakor används på din dator, kan du ändra inställningen i webbläsarens säkerhetsinställningar. Viktigt att tänka på är att du då inte kan använda de tjänster som kräver inloggning.

Stäng