Sensec AB

Emissionen maj 2017

Emissionen maj 2017

Resultat efter genomförd nyemission

Emissionen har genomförts utan garant och utan företräde för befintliga aktieägare. Vid teckningstidens utgång har 4 427 822 aktier tecknats till ett belopp om 3 099 475 kronor.


Teckna emissionen maj 2017:

Emissionen i korthet:

Villkor - Nyemissionen sker utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Förstora bild genom att klicka på den


Dokument för nedladdning