Sensec AB
nasdaq.jpg

Investor Relations

ir.jpg

Investor relations

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 4 500 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016.

Här kan du finna pressmeddelanden, rapporter och annan investerarinformation. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt.


Aktien

Bolagsstämmor


Bolagsstyrning

Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som Bolagets styrelse antagit. Bolagets arbetsordning stipulerar bland annat ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen föreslår alltid principer för ersättning till VD.

Styrelsens arbetsformer och VD-instruktioner

Samtliga ledamöter är valda fram till nästa årsstämma. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. VD:s arbete regleras genom instruktioner. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna.

 
DSC_4297-2.jpg

VD:n har ordet här


 

Finansiella rapporter

2018-08-01 - Delårsrapport Q2 2018

2018-05-17 - Delårsrapport Q1 2018

2018-04-05 - Årsredovisning 2017

2018-02-16 - Bokslutskommuniké 2017

2017-11-10 - Delårsrapport Q3 2017

2017-08-10 - Delårsrapport Q2 2017

2017-03-20 - Årsredovisning 2016

2016-04-13 - Årsredovisning 2015


ngm_complete_rgb.jpg

Finansiell kalender


CFO   Pernilla Jennesäter   072-209 03 44  pernilla.jennesater@sensec.se

CFO
Pernilla Jennesäter

072-209 03 44
pernilla.jennesater@sensec.se

IR-kontakt   Madeleine Beauchamp   070-540 13 01 madeleine.beauchamp@sensec.se

IR-kontakt
Madeleine Beauchamp

070-540 13 01
madeleine.beauchamp@sensec.se