Sensec AB

Luftfartsskydd

Luftfartsskydd

Efter de olika kurserna ska deltagaren ha en hög säkerhetsmedvetenhet och en förståelse för olika säkerhetsarbetet på en flygplats. Dessutom efter arbetsspecifikutbildning och erforderlig praktik, kompetens att exempelvis utföra säkerhetskontroll av personer, kabinbagage och lastrumsbagage samt tillträdeskontroll.

Beställ produktblad i den utbildning som ni önskar medverka i:

Namn *
Namn
 
 

Gisela Segerman Rosén

Utbildningsansvarig
utbildning@sensec.se

 
DSC_4384-2.jpg

Utbildningen sker i våra lokaler

Charles gata 2
Arlandastad, 195 61 Stockholms

 

Dessa utbildningar erbjuder vi inom området luftfartsskydd:

Säkerhetspersonal på flygplats

Sensec ordnar utbildning för säkerhetspersonal som i sitt dagliga arbete bl.a. använder säkerhetsprodukter som sprängämnesdetektorer, metalldetektorer, röntgenutrustning och strålningsdetektorer i Sverige.

Vår målsättning är att genom erfarenhet, hög kompetens och våra kvalitetskrav förstå kundens behov och erbjuda kostnadseffektiva och genomtänkta säkerhetsutbildningar.

Kursen innehåller bland annat: Den mänskliga faktorns inverkan på arbetet i säkerhetskontrollen och ökad förståelseför människors beteende i olika situationer. Kännedom om hotbilden mot Sverige och gärningsmannaprofiler. Vilka åtgärder som tillämpas för att förhindra kriminella och olagliga handlingar riktade mot flyget

Boka din utbildning nu online

Unruly passenger

För personal som i sitt arbete kan träffa på passagerare som av olika anledningar ställer till problem för inchecknings- eller kabinpersonal. Vår målsättning är att ge den drabbade personalen, verktyg för att kunna förutse och hantera sådana problem. I första hand verbalt men i nödfall även fysiskt. Personalen kan då känns sig tryggare och får på detta sätt en säkrare arbetsmiljö.

Boka din utbildning nu online

Avvikande beteende

En heldagsutbildning som ger frontpersonal verktygen att identifiera hot och avvikande beteenden samt hur man bör agera.

Sensec ordnar en utbildning för olika personalgrupper som i sitt dagliga arbete behöver fördjupa sina kunskaper avseende säkerhets- och trygghetsfrågor. Sensec lanserar nu en utbildning för personal i publika miljöer som ger en djupare insikt om olika hotbilder, misstänka och avvikande beteenden i den dagliga verksamheten. Utbildningen berör även individens mentala handlingsberedskap samt vilka åtgärder som är aktuella vid potentiella hot i närmiljön.

Boka din utbildning nu online