Sensec AB

Nyheteri kort

Sensec är en helhetsleverantör

Vi tar hand om hela processen, från projektering till färdig installerad produkt samt erbjuder efterföljande service och utbildning.

Sensec har rekryterat ny finanschef

Säkerhetsbolaget Sensec har rekryterat Pernilla Jennesäter till ny finanschef och har anställt en ny säljare för att klara av den kraftigt ökade efterfrågan av skyddsglas och säkerhetsdörrar i Mil Sec Sverige AB. Det uppger bolaget i ett månadsbrev.

Pernilla Jennesäter är utbildad civilekonom från Stockholms universitet med tidigare erfarenheter som redovisningschef inom den privata sektorn.

Sensec säger sig vidare ha haft högtryck under sommarmånaderna.

"Med en kraftig ökning av antalet resenärer och semesterfirare som passerar våra flygplatser innebär det att även juli månad är en bra månad för Sensec med god avkastning på service- och eftermarknad", uppger bolaget

Richard