Sensec AB

Nyheteri kort

Sensec är en helhetsleverantör

Vi tar hand om hela processen, från projektering till färdig installerad produkt samt erbjuder efterföljande service och utbildning.

Finansiell rapport för Q2 2018

Sensec mer än fördubblar omsättningen med förbättrade marginaler och kraftigt ökad vinst.

Tidigarelägger finansiell rapport för Q2 2018

Sensec har idag valt att släppa sin finansiella rapport för Q2 2018. "Anledningen är att siffrorna är färdiga, bokslutet stängt och styrelsen har godkänt rapporten. Det finns ingen anledning att vänta ytterligare 15 dagar och vi stänger samtidigt ner risken för informationsläckage och eventuella spekulationer. Vi ökar omsättningen med 126% mot Q2 för 2017 och skruvar samtidigt upp rörelsemarginalen till 11% för perioden. Helt enligt styrelsens strategi och finansiella plan" säger Mats Holmberg, styrelsens ordförande.

Arlandastad 2018-08-01

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2018 kl. 15.00 CET.

För ytterligare information kontakta Mats Holmberg, Styrelseordförande Sensec Holding AB (Publ), +46708981090 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Richard