Sensec AB
ad.png

old Sensec Academy

Sensec Academy

Sensec har levererat utbildningar inom teknik och säkerhet i 30 år och vi utvecklas ständigt genom kontakten med våra kunder. Vi är stolta över att våra kunder ger oss förtroendet att få bidra till att utveckla deras personal, ledare och företag. Vår vision är att vara den naturliga utbildningspartnern till våra kunder och att ständigt utvecklas för att möta våra kunders behov av utveckling. Vi på Sensec Academy har historiskt sett vår bas i utbildningar på våra produkter men har under åren breddat oss till att även omfatta mänskliga flöden och möten mellan människor.

Många av våra utbildningar omfattas av regulatoriska krav där vi arbetar med att utveckla de pedagogiska instrument marknaden har att erbjuda. Hos oss är kunden i fokus och att relevansen i utbildningen tillsammans med kvaliteten ska hålla en hög nivå. Våra instruktörer kvalitetssäkras genom personliga utvecklingsplaner och interna utbildningar på våra produkter. Sensec Academy arbetar även med utvalda partners för att säkerställa att vi levererar absolut kvalitet över bredd.

Gisela Segerman Rosén  Utbildningsansvarig 070-640 22 65 gisela.segerman.rosen@sensec.se

Gisela Segerman Rosén
Utbildningsansvarig
070-640 22 65
gisela.segerman.rosen@sensec.se

Vi föreslår att ni kontaktar en av våra specialister, så kan han eller hon hjälpa er med exakt vad ni behöver.


 
fluessigkeiten-an-bord-germanwings.jpg.img.nonretina.size.1280.0.crop.0.206.2560.1500.jpg

Luftfartsskydd

Vi erbjuder utbildningar för säkerhetspersonal på flygplatser, oregerliga passagerare samt utbildning i avvikande beteende.

kyxr83k2jehvuqnccsc125ho9u7aqr0.jpeg

Transportsäkerhet

Vi erbjuder hot och våldsutbildning för kollektivtrafik samt taximiljö, röntgenoperatörsutbildning samt utbildning i avvikande beteende.

338b03578a1f50319cd34bfc23b50331bc3c16cd.jpg

Hot och våld

Vi erbjuder utbildningar i verbal konflikthantering, avvikande beteende, mjuka självskyddstekniker för vårdpersonal samt hot och våld i kommunal arbetsmiljö.

CASRA-Image-2.jpg

Bildtolkningsprogram

X-Ray Tutor är en vetenskapligt grundad röntgenbildsutbildning, den använder individuellt anpassade algoritmer för att skapa en så effektiv utbildning som möjligt.

zc.jpg

Väktarutbildning

Som väktare kan du arbeta på många områden. Till exempel bevakar du industrier och kontorslokaler som ronderande väktare.

 

Förutom utbildningar så tillhandahåller vi böcker till försäljning.

väktare-bild-225x300.jpg

Väktare

Innehållet i denna bok har tagits fram som ett komplement till det studiematerial som ligger till grund för utbildning av väktare. Boken innehåller en sammanfattning av olika rättsregler som är tillämpliga för en väktare. Dessutom finns ett utdrag med kommentarer av de vanligaste förekommande brottsbalksbrotten, knivförbudslagen och vapenlagen med brottspåföljder samt något om ingripande mot personer som åtnjuter straffrättslig immunitet. Boken kan med fördel användas av den som vill utveckla sin egen kunskap som väktare, men är i första hand avsedd att fungera som ett uppslagsverk för den enskilde väktaren under sin tjänstgöring.

Pris 110 SEK

ordningssvakt-bild-225x300.jpg

Ordningsvakt

Innehållet i denna bok har tagits fram som ett komplement till det studiematerial som ligger till grund för den undervisning som polismyndigheterna förmedlar vid utbildning av ordningsvakter. Boken innehåller en sammanfattning av olika rättsregler som är tillämpliga för en ordningsvakt. Dessutom finns utdrag med kommentarer till några av de vanligaste förekommande brottsbalksbrotten, knivförbudslagen och vapenlagen och trafikbrottslagen med brottspåföljder samt något om ingripande mot personer som åtnjuter straffrättslig immunitet. Kompendiet kan med fördel användas av den som vill utveckla sin egen kunskap som ordningsvakt, men är i första hand avsett till att användas som ett uppslagsverk för den enskilde ordningsvakten under sin tjänstgöring.

Pris 110 SEK

skyddsvakt-bild-hemsida-225x300.jpg

Skyddsvakt

Denna bok har tagit fram som ett komplement till det studiematerial som ligger till grund för utbildning av civila och militära skyddsvakter. Boken innehåller en sammanfattning av olika rättsregler som är tillämpliga för skyddsvakter. Dessutom finns utdrag med kommentarer av de vanligaste förekommande brottsbalksbrotten, knivförbudslagen och vapenlagen med brottspåföljder samt något om ingripande mot personer som åtnjuter straffrättslig immunitet. Kompendiet kan med fördel användas av den som vill utveckla sig egen kunskap som skyddsvakt, men är i första hand avsedd att användas som ett uppslagsverk för den enskilde skyddsvakten under sin tjänstgöring.

Pris 110 SEK


Beställningsformulär

Vill du beställa böcker? Var vänlig fyll i beställningsformuläret nedan och skicka det till oss.

Namn *
Namn
Faktureringsadress
Faktureringsadress
Böcker
Antal böcker som jag vill beställa:
Antal böcker som jag vill beställa:
Antal böcker som jag vill beställa: