Sensec AB

Om Sensec

b. 1986, HK.

Sensec

Sensec

 

Kunder:

Swedavia
Kriminalvården
Polisen
Migrationsverket
Regeringskansliet
+ mer

Vi är en grupp professionella som levererar en fungerande helhetslösning
— Michael Pettersson - VD

Säkerhetslösningar för känsliga miljöer, experter sedan 1982

Sensec AB bedriver verksamhet i att sälja, marknadsföra och utföra teknisk service av säkerhetsprodukter som  röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, Hazmatutrustning samt kameraövervakning. 

Verksamhetsområdena är i huvudsak säkerhetskontroll vid in- och utpassering, bagagekontroll, fordonskontroll och kontroll av inkommande post/paket. Sensec AB erbjuder färdiga lösningar för utförande av säkerhetskontroll som rådgivning, teknisk utrustning, service och utbildning.

Vår utbildningsavdelning erbjuder flera typer av säkerhetsutbildningar samt tekniska utbildningar med mera.

Sedan 2010 är vi kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 samt miljöcertifierade enligt ISO 14001.


Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning samt kameraövervakningsutrustning.