Sensec AB

Pressmeddelanden

Sensec tecknar avtal med Polisen

Sensec har idag tecknat ett avtal med Polisen.

Avtalet är rikstäckande och gäller för Polisens samtliga verksamhetsområden avseende röntgenutrustning och metalldetektion.

Vi rivstartar hösten med ett nytt avtal som baseras på vårt tidigare avtal med Kriminalvården. Polisen är en mycket viktig affär för Sensec, dels att vi fortsätter att öka vår omsättning och tillväxt mot nya kundsegment och nya produkter samt att vi fått förtroendet att leverera säkerhetsteknik till Polisen. Det är oroliga tider med ökat hot och våld i samhället som ställer ökade krav på säkerhet i känsliga miljöer, vilket vi är specialister och marknadsledande på i Sverige, säger Michael Pettersson, VD Sensec.

Leverans påbörjas med omedelbar verkan och avtalet gäller för 2 år med möjlighet till förlängning med 1+1 år.

Avtalet omfattar även utbildning, tillbehör och reservdelar.

Arlandastad 2018-08-15 

Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 11.00 CET.

Richard