Sensec AB
sl.png

Säkerhets- lösningar

Experter på säkerhetslösningar för känsliga miljöer

Sensec är en helhetsleverantör av kompletta säkerhetslösningar. Vi hjälper er med rådgivning och planering i uppbyggnadsfasen eller vid komplettering till befintliga lösningar. Vi kan erbjuda er produkter inom Skalskydd, Säkerhetskontroll (Passage- och Säkerhetskontroll, Incheckning, Passagekontroll, Bagagesystem, Utbildning och Service. Vi är experter på de högt satta säkerhetskraven och är kontinuerligt uppdaterade på gällande lagstiftning och reglementen.

Vi är certifierade av Transportstyrelsen och har lång erfarenhet av hur man anpassar och optimerar tekniska lösningar. Sensec har ett unikt erbjudande med integrerade säkerhetslösningar inklusive utbildning och serviceavtal för att säkerställa den dagliga driften. Tillsammans med kunden (er) utvecklar Sensec den mest kostnadseffektiva och intelligenta lösningen integrerad med kundens övriga system. I planeringsfasen ingår besök på plats, risk- och hot- bedömning, kostnads och effektivitetsbedömningar samt avstämning av befintliga och framtida förordningar.

VI FÖRESLÅR ATT NI KONTAKTAR EN AV VÅRA SPECIALISTER, SÅ KAN HAN ELLER HON HJÄLPA ER MED EXAKT VAD NI BEHÖVER

 
Andreas Lindh  Project Manager 070-540 08 99 andreas.lindh@sensec.se

Andreas Lindh
Project Manager
070-540 08 99
andreas.lindh@sensec.se

Tommy Arvidsson  KAM 070-540 03 35 tommy.arvidsson@sensec.se

Tommy Arvidsson
KAM
070-540 03 35
tommy.arvidsson@sensec.se

Johan Thylander  KAM 070-540 12 65 johan.thylander@sensec.se

Johan Thylander
KAM
070-540 12 65
johan.thylander@sensec.se

Dick Carlsson  KAM 070-540 05 64 dick.carlsson@sensec.se

Dick Carlsson
KAM
070-540 05 64
dick.carlsson@sensec.se

Esa Jernstedt  KAM 070-898 10 01 esa.jernstedt@sensec.se

Esa Jernstedt
KAM
070-898 10 01
esa.jernstedt@sensec.se

 

Stockholm-Arlanda.jpg
71c6b812-34a3-43de-9993-75224c4fec28.jpg
1435958-riksdagshuset.jpg

Luftfartsskydd

Sensec levererar kompletta säkerhetslösningar till Sveriges flygplatser och luftfartsföretag. Vi är experter på de högt satta säkerhetskraven som gäller inom flygfrakt och luftfart.

- Skalskydd
- Incheckning
- Bagagesystem
- Säkerhetskontroll

Rättsväsende

Sensec levererar inpasseringskontroller till Sveriges fängelser, frivården, häkten, domstolar samt rättspsykiatrin. Över 120 anläggningar har specialanpassade säkerhetslösningar från Sensec.

Detta innebär röntgenutrustning och metalldetektion (genomgångsdetektion), kameraövervakning, narkotikadetektion, inspektionssystem för fordon (speglar) och elektronisk övervakning (fotbojor) samt produkter för hantering av godskontroll i form av större röntgenutrustning.

Offentliga byggnader

Sensec levererar inpasseringskontroller till offentliga byggnader runt om i Sverige, med metalldetektion, röntgen av väskor samt sprängämnesdetektion.

Sensec levererar säkerhetsteknik kring post- och godshantering i byggnaderna.


2256247-oskarshamn-nuclear.jpg
603167-protection-guard-skyddsvakt.jpg
2285760.jpg

Kärnkraftverk /

Värmeverk

Kärnkraftverken i Sverige har ett stort ansvar att säkerställa elkraften i vårt land.
Detta ställer höga säkerhetskrav på alla anläggningar runt om i Sverige. Det handlar om risken för strålning men även det fysiska skyddet av själva anläggningarna.

Vi levererar helhetslösningar till kärnkraftverk i Sverige idag. Som bland annat innebär röntgenutrustning, metalldetektion, sprängämnesdetektion och radioaktiv detektionsutrustning.

Polisen /

Militär

Sensec har en lång historik med att leverera säkerhetsteknik till Polisen. Det handlar om olika typer av teknik, anpassat efter de olika områdena inom Blåljus organisationer. Inom det militära så levererar vi minsökare. Sensec levererar även sprängämnesdetektion.

Tull/gränsbevakning

Vi levererar röntgenutrustning, narkotikadetektion, Hazmat samt hålrumsdetektion (kameradetektion) till Sveriges gränsbevakning. Till hamnar med passagerarfartyg levererar vi metalldetektion samt röntgenmaskiner. Andra produkter är röntgenutrustning av fordon, sprängämnesdetektion, strålningsdetektion, gammaportaler samt sökspeglar.


784777-multicolored-containers.jpg
AdobeStock_34219361.jpg
structure-lawn-football-stadium-baseball-field-arena-1118277-pxhere.com.jpg
Recykling_lastbilsgrip.jpeg

Sjöfartsskydd

Idag levererar vi metalldetektion samt röntgenmaskiner till hamnar som har passagerarfartyg som ligger i hamn.

Andra typer av säkerhetsutrustningar som skulle kunna vara intressant inom området sjäfartsskydd är bland annat sprängämnesdetektion, strålningsdetektion, gamma portaler samt sökspeglar.

Frakt/gods

Vi levererar till de flesta stora cargo bolagen i Sverige. Det handlar om röntgenutrustning av mycket stora föremål, det kan således vara allt från större bagage till hela containers som behöver röntgas.

Evenemang

Vi erbjuder säkerhetslösningar till både mindre och större evenemang. Det kan vara allt från ett likalt kommunmöte till stora evenemang som partikongresser, bolagsstämmor, statsbesök, konserter och idrottsevenemang. Vi skräddarsyr lösningar och utbildningar efter era behov.

Vi är stolta över vårt arbete vid statsbesök och vårt senaste samarbete med Eurovision Song Contest (ESC) 2016.

Metall-återvinning

Stålindustri

Inom metallåtervinning och stålindustrin levererar vi produkter som upptäcker radioaktiv strålning.
Denna typ av detektion sker via stora gamma portaler samt även genom handburna instrument för att identifiera vilken typ av radioaktiv strålning som upptäcks.