Sensec AB

Styrelse och revisor

Styrelse och revisor

Styrelsen består av minst tre och högst sju ordinarie styrelseledamöter. Samtliga ledamöter är valda fram till nästa årsstämma.


Mats Holmberg

Styrelseordförande

Född: 1958
Befattning: Styrelseordförande Sensec Holding 2005-2014 samt sedan 2016.

Andra uppdrag: Styrelseordförande Sensec AB sedan 2016, Styrelseordförande Sensec Personlig säkerhet AB sedan 2016, Styrelseordförande Desmond AB sedan 2006, Styrelseordförande Transfer AB sedan 2014. Styrelseledamot Soft Telecom AB sedan 2014.

Utbildning: Umeå Universitet, IHM


Anders Lennerman

Styrelseledamot

Född: 1953
Befattning: Styrelseledamot Sensec Holding sedan 2017

Andra uppdrag: Styrelseledamot och ägare i Mp3 Consulting AB sedan 2008, styrelseordförande i 2Secure AB sedan 2016, Säkerhetsdirektör Swedavia AB 2010-2016, ordförande Airport Council International (ACI) Europé Security Committe 2009-2013, Säkerhetschef Stockholm Arlanda Airport 2005-2010, Säkerhetspolisens kontraspionage 1987-2000, Stockholms Polismyndighet 1979-1987

Utbildning: Polishögskolan Solna, Kriminologi Stockholms Universitet


Michael Pettersson

Styrelseledamot

Född: 1962
Befattning: Styrelseledamot Sensec Holding och CEO Sensec AB sedan 2003. Anställd på Sensec sedan 2001.

Utbildning: Företagarskolan i Umeå, Polishögskolan i Solna, Kriminologi Stockholms universitet.


Fredrik Reveman

Styrelseledamot

Född: 1973
Befattning: Styrelseledamot i Sensec Holding

Andra uppdrag: Styrelseledamot och ägare i Brityard Invest AB sedan 2008, styrelseledamot i Sensec AB sedan 2016, styrelseledamot och VD i Advokaterna Liman & Partners AB sedan 2007, styrelseledamot i Sensec Personlig Säkerhet AB sedan 2017, styrelseledamot i Cape Media AB sedan 2016, styrelseledamot i Billogram AB sedan 2015, styrelseledamot i Doktor Hemma Stockholm AB sedan 2011.

Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet, Ekonomexamen Stockholms Universitet


Magnus Ahde

Styrelseledamot

Född: 1970
Befattning: Styrelseledamot Sensec AB, 2018- pågående Affärsområdeschef Sensec Service och Support, 2018- pågående

Andra uppdrag: Styrelseordförande Mil Sec Sverige AB, 2012- pågående Styrelseordförande MTCF Holding AB, 2012- pågående Styrelseordförande Magnus Ahde AB, 2017- pågående Styrelseordförande Key Control Sweden AB, 2013-2016

Utbildning: Gymnasieekonom, Signaltruppernas Officershögskola, Krigshögskolans Allmänna och Högre kurs.


Revisor

Johan Kaijser

Bolagets revisor är Mazars SET Revisionsbyrå med Johan Kaijser som huvudansvarig revisor.