Sensec Holding AB

Styrelse och revisor

Styrelse och revisor

Styrelsen består av minst tre och högst sju ordinarie styrelseledamöter. Samtliga ledamöter är valda fram till nästa årsstämma.


Mats Holmberg

Styrelseordförande

Född: 1958
Befattning: Styrelseordförande Sensec Holding 2005-2014 samt sedan 2016.

Andra uppdrag: Styrelseordförande Sensec AB sedan 2016, Styrelseordförande Sensec Personlig säkerhet AB sedan 2016, Styrelseordförande Desmond AB sedan 2006, Styrelseordförande Transfer AB sedan 2014. Styrelseledamot Soft Telecom AB sedan 2014.

Utbildning: Umeå Universitet, IHM


Anders Lennerman

Styrelseledamot

Född: 1953
Befattning: Styrelseledamot Sensec Holding sedan 2017

Andra uppdrag: Styrelseledamot och ägare i Mp3 Consulting AB sedan 2008, styrelseordförande i 2Secure AB sedan 2016, Säkerhetsdirektör Swedavia AB 2010-2016, ordförande Airport Council International (ACI) Europé Security Committe 2009-2013, Säkerhetschef Stockholm Arlanda Airport 2005-2010, Säkerhetspolisens kontraspionage 1987-2000, Stockholms Polismyndighet 1979-1987

Utbildning: Polishögskolan Solna, Kriminologi Stockholms Universitet


Michael Pettersson

Styrelseledamot

Född: 1962
Befattning: Styrelseledamot Sensec Holding och CEO Sensec AB sedan 2003. Anställd på Sensec sedan 2001.

Utbildning: Företagarskolan i Umeå, Polishögskolan i Solna, Kriminologi Stockholms universitet.


Fredrik Reveman

Styrelseledamot

Född: 1973
Befattning: Styrelseledamot i Sensec Holding

Andra uppdrag: Styrelseledamot och ägare i Brityard Invest AB sedan 2008, styrelseledamot i Sensec AB sedan 2016, styrelseledamot och VD i Advokaterna Liman & Partners AB sedan 2007, styrelseledamot i Sensec Personlig Säkerhet AB sedan 2017, styrelseledamot i Cape Media AB sedan 2016, styrelseledamot i Billogram AB sedan 2015, styrelseledamot i Doktor Hemma Stockholm AB sedan 2011.

Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet, Ekonomexamen Stockholms Universitet


Magnus Ahde

Styrelseledamot

Född: 1970
Befattning: Styrelseledamot Sensec AB, 2018- pågående Affärsområdeschef Sensec Service och Support, 2018- pågående

Andra uppdrag: Styrelseordförande Mil Sec Sverige AB, 2012- pågående Styrelseordförande MTCF Holding AB, 2012- pågående Styrelseordförande Magnus Ahde AB, 2017- pågående Styrelseordförande Key Control Sweden AB, 2013-2016

Utbildning: Gymnasieekonom, Signaltruppernas Officershögskola, Krigshögskolans Allmänna och Högre kurs.


Revisor

Johan Kaijser

Bolagets revisor är Mazars SET Revisionsbyrå med Johan Kaijser som huvudansvarig revisor.