Sensec Holding AB

Väktarutbildning

Väktargrundutbildning del 1 och 2

 
 

Väktare, ett spännande och omväxlande jobb

Arbetet som väktare innebär att du kan arbeta inom många områden. Till exempel bevakar du industrier och kontorslokaler som ronderande väktare. En väktare har ofta långa arbetspass och arbetar kvällar, nätter och helger. Det är vanligt att arbeta intensivt under en period för att sedan vara ledig en längre tid. Deltids- och behovsanställning förekommer.

För att vara aktuell behöver du:

  • 18 år fyllda

  • Laglydig och drogfri

  • Bosatt i Sverige minst fem år

  • Behärska svenska i tal och skrift

  • Gymnasiebetyg lägst betyg E i kursen Svenska 1, 100 p eller motsvarande i äldre betygssystem

118825234-origpic-731c39.jpg

Kursstart 25 mars – 4 april
Väktargrundutbildning del 1 (88 lektionstimmar) Pris: 11 500 kr
För att bli väktare genomgår du först väktargrundutbildningens del 1. Efter avslutad utbildning söker du anställning hos ett auktoriserat bevakningsföretag, där du utför 160 timmars praktisk yrkesträning tillsammans med din handledare, en erfaren väktare. Efter minst 160 timmars arbete som väktare har du behörighet att genomföra väktargrundutbildningens del 2. Därefter är du fullt utbildad väktare.

Sensec Academy AB grundades under hösten 2018 och är ett av Länsstyrelsens auktoriserat utbildningsföretag. Vi erbjuder grundutbildning för väktare till både företag och privatpersoner. 

Sensec Academy AB är ett dotterbolag till Sensec AB vilket är ett säkerhetsbolag med inriktning på säkerhetsteknik i känsliga miljöer

Kontakt: utbildning@sensec.se eller ring utbildningsansvarig 070 640 22 65