Sensec AB

Väktar Ansökan

 Väktar Ansökan


Kursstart:
Stockholm

V 44+45, 28/10 - 8/11

Malmö
V 43+44, 21/10 - 1/11

Väktargrundutbildning del 1, Pris: 11 500 kr

Utbildningen (98 lektionstimmar) pågår måndag-fredag under 2 veckor mellan kl.08.00-17.00. Tiderna är ungefärliga, exakta tider får ni under utbildningens första dag.

Betalning:

Full betalning ska vara Sensec Academy tillhanda 2 veckor före kursstart. Betalning görs till Bankgiro 5365-9140. Vänligen ange namn och personnummer samt datum för kursstart vid inbetalning. Om Du önskar ansöka om räntefritt lån för finansiering av din väktare utbildning via Svea Ekonomi, så gör du det via vår ansökan.

Villkor:

Avbokad kurs debiteras 50% av kursens pris. Avbokad kurs inom 2 veckor från kursstart debiteras 80% av kursens avgift. Avbokad kurs inom 1 vecka från kursstart debiteras 100% av kursens avgift. Avbruten kurs eller utebliven närvaro debiteras hela kursens pris.

Ansökan

Härmed bekräftar undertecknad att Du är antagen till Sensec Academys utbildning för Väktare del 1.

Deltagare *
Deltagare
För att vara aktuell behöver du: *
Betalning *
Full betalning ska vara Sensec Academy tillhanda 2 veckor före kursstart. Vänligen ange namn och personnummer samt datum för kursstart vid inbetalning. Eller om du önskar ansöka om räntefritt lån via Svea Ekonomi.