Sensec AB
skal.png

Skalskydd

Skalskydd

Safe Room - Safe People

Milsec_Sensec gruppen_logga.png

Vi lever i en intressant tid, möjligheterna har aldrig varit större, inte hoten heller. Det är inte längre en självklarhet att vi är säkra i det mest bekanta miljöer. Attentat, rån, inbrott och skadegörelse i en alltmer osäker värld ökar behovet av trygga miljöer för människor och verksamheter. Varje hotbild och situation är unik. Tillsammans definierar vi den aktuella hotbilden och som Byggmästare i Säkerhet levererar vi en komplett anpassad säkerhetslösning. Därför behövs Milsec - Säkra Rum för trygga människor. Milsec ingår i Sensec gruppen sedan 2017.

Vi söker återförsäljare för Mil Sec Profilon (Säkerhetsfilm), är du intresserad vänligen kontakta oss på 073-230 33 10


VI FÖRESLÅR ATT NI KONTAKTAR EN AV VÅRA SPECIALISTER, SÅ KAN HAN ELLER HON HJÄLPA ER MED EXAKT VAD NI BEHÖVER

 
Dick Carlsson  Affärsområdeschef 070-540 05 64 dick.carlsson@milsec.se

Dick Carlsson
Affärsområdeschef
070-540 05 64
dick.carlsson@milsec.se

Magnus Ahde  KAM 070-577 14 38 magnus.ahde@milsec.se

Magnus Ahde
KAM
070-577 14 38
magnus.ahde@milsec.se

Mika Andersson  KAM 073-230 33 10 mika.andersson@milsec.se

Mika Andersson
KAM
073-230 33 10
mika.andersson@milsec.se

 

Profilon-AX-A1_Einbruchschutz_Sicherheitsfolie_Fensterfolie_Absicherung-Glas.jpg

Säkerhetsfilm

Glaset och fönstret är oftast den svagaste länken i byggnaden. Lätt att identifiera som angreppspunkt och lätt att ta sig in i lokalen och fort går det också. Angriparen kan planera sin attack och det är svårt att skydda stora fönsterpartier mot angrepp, särskilt mot fordon.

Profilon P2A - är ett fönsterskydd som är en laminerad polyesterfolie. Trots att Mil Sec Pro bara är 0.36 mm tjock är det tillräckligt för att stå emot kraftiga angrepp från t ex gatstenar, papperskorgar och andra föremål. Sekundäreffekter i form av glassplitter minimeras och reducerar skador på person, inredning och inventarier.

Sakerhetsdorr9999.jpg

Säkerhetsdörrar

Tillverkas med en stabil stomme av stål, isolerad med mineralull och försedd med vertikala svetsade slag. Som standard är dörrarna utrustade med ett flerpunktslås från Mottura som låser med fem kolvar i sidan samt en uppåt och en nedåt. Svetsade tappar i bakkant för att säkra gångjärnen. Paneler och ytor kan kombineras fritt med önskat skydd, låssystem och klassning.

I begreppet säkerhet inkluderar vi inbrottsskydd samt skydd mot explosioner och beskjutning.

Vi följer den svenska och europeiska standarden SS EN 1627 för inbrottsskyddande säkerhetsdörrar.
- SS EN 1522 för beskjutningsskyddade säkerhetsdörrar
- SS EN 13123-1 för tryckvågsskyddade säkerhetsdörrar.

mini-006.jpg

Pollare, Grindar, Bommar

Mil Sec marknadsför och säljer snabbgående vikgrindar sk Speedgates. Vi är glada att kunna erbjuda en grind för alla ändamål.

Pollare är tilltalande designad vägspärr, lämplig för offentliga miljöer. En certifierad pollare stoppar en 7,5 ton lastbil i cirka 80 km/h

Myndigheter, företag som har krav på tillträdeskontroll och vill ha en stark och bra grind för utsatta miljöer. Hårda vindlaster, stora trafikflöden och snabba öppningar & stängningar.


Bild-3_PROFILON-ER1-nach-dem-Sprengtest.jpg

Tryckvågsskydd

Som en utveckling av Mil Sec PRO P2A erbjuder vi nu en splitterskyddsfilm helt framtagen för att skydda emot tryckvåg. Mil Sec PRO ER1 har samma egenskaper men med ett lager lim och polyester erhåller vi en nivå som är certifierad i EN 14531 i resitans class ER1. Mil Sec PRO ER1 erbjuder högt skydd i fastigheter belägna i områden där risken för explosioner är extra hög.

smokecloak-3-2.jpg

Dimgeneratorer

För enkel installation och användning är alla SmokeCloak, Vali produkter möjliga att integreras i alla moderna larmsystem.

Genom Cloaksensor styrs automatiskt rökdensiteten. System finns även för att undvika oönskad aktivering av dimgeneratorn. Allt är monterat i en robust metall kapsling för att skydda mot sabotage. Kan monteras horisontellt, vertikalt och även i tak. Inbyggd batteri backup och inbyggt självdiagnossystem gör att man kan lita på att systemet alltid fungerar. USB gränssnitt för nedladdning av information och logg fil.

black-and-white-white-camera-roof-skyscraper-wall-1139314-pxhere.com.jpg

Galler / Jalusi

Galler och Jalusier skyddar mot inbrott, montering och infästning måste ske på rätt sätt enligt SSF 200 dessutom måste produkten vara tillverkad och testad för att funktionen ska vara pålitlig.


outdoor-fence-wall-steel-metal-facade-1094009-pxhere.com.jpg

Staket / Stängsel

Med kvalitet och pålitlighet som ledord strävar vi efter att ge kunden ett mervärde utöver det förväntade. Mil Sec är ledande aktör inom områdesskydd med huvudkontor i Arlandastad. Vi består av ett sammansvetsat team med mångårig erfarenhet inom branschen.

wall-green-room-door-security-handle-970190-pxhere.com.jpg

Säkerhetsväggar

Säkerhetsväggar eller Plåtväggar i olika skyddsklasser enligt SSF 200 skyddar mot inbrott. Att infästning och installation sker enligt reglerna är väldigt viktigt för väggens funktion och hållfasthet.

Mil Sec säljer och installerar inbrottsskyddade säkerhetsväggar men också beskjutningsskyddande som stoppar finkalibrig ammunition upp till s.k. AP (Armour Piercing/pansarbrytande ammunition).

sfrm.jpg

Säkert Rum / Safe Room

Vår SECUBE är en fristående, mobil konstruktion som byggs upp inne i ett befintligt rum. Det kan vara för att vid tillfälligt förhöjd hotbild skydda en särskilt känslig verksamhet (tex laddning av bankomat) eller för att öka tryggheten för hotade personer eller familjer (ett s.k. panic room). SP i Borås (Sveriges institut för forskning och utveckling) har genomfört en utvecklingsprovning vilket innebär att man applicerar en standard på en närliggande produkt, i det här fallet en dörrstandard.

Vårt säkra rum, SECUB, har testats av SP på det sättet och bedöms motsvara kraven enligt klass 3, SS ENV 1627.